Home

"Den mänskliga faktorn och tiden är avgörande vid val av material och montering. Vi värdesätter hantverkarnas kunskap. Det kritiska ögat, den vana blicken och känslan i handen som samverkar med många års erfarenhet."

BYGGNATION


Vi jobbar såväl med nybyggnation som med renoveringar och tillbyggnationer. Alltid med fokus på kvalité i material och arbete.

...


läs mer

FÄRDIGHUS FRÅN KALONHUSMAKERI


I vårt produktföretag KALONMAKERI kan du hitta ekologiska färdighus för olika syfte och i olika storlekar.

...

 

www.kalon.nu

GO GREEN


Vi vill inspirerear att bygga grönare. Som tillval har vi därför GOGREEN. Du väljer närprocucerad och ekologisk. 


...


läs mer

Skick din offertförfrågan.

 
 
 
 

Kontakt

Follingbo, Slättflishage 429b

62191 Visby