GO GREEN

GO GREEN

För att åstadkomma ett så grönt hus som möjligt har vi noggrant tagit hänsyn till olika aspekter.  Närprocucerad och ekologisk är vårt motto samtidigt som vi vill bygga sunt med smarta byggnadstekniska lösningar.

Vi följer konstant utvecklingen inom ekologiska byggmaterial och uppdatera våra produkter, när vi ser nya och hållbara möjligheter.

Vi lägger stort fokus på materialval. Ett boendeklimat som präglas av naturmaterial skapar tillfredställelse hos oss människor och massivt trä skapar ett sunt rumsklimat. Träd binder stora mängder koldioxid vilket är en bestående process som även fortsätter i de färdiga produkterna och är därmed naturligt klimatsmart.

Detaljer som t.ex. elbrytare, eluttag eller belysningsamaturer i plast kan bytas mot  porslin, för att undvika produkter i plast.

 

Trä är ett av våra mest värdefulla råmaterial. Gotlandsfuru dominerar vårt sortiment och det är ett självklart val för oss att använda sig av ett närproducerat material. Tallen, som Gotlandsfuru utvinns från, får växa länge och har därför hög virkeskvalitet. Det speciella med Gotland är kalkstensgrunden som finns på ön. Den gör att de gotländska tallarna växer långsamt, vilket gör att det blir tätt mellan årsringarna och densiteten hos virket blir hög. Virkets höga hartshalter gör det lämpligt för utomhusbruk till exempelvis trall och panel. Kärnans hårdhet och färg lämpar sig ypperligt till vackra trägolv. Vi gör medvetna val för att minska spill så mycket som möjligt och det lilla spillet som uppstår används till att skapa värme och varmvatten.